راهنمای توسعه

 • راهنمای توسعه برنامه T5L_DGUSII V2.5

 • راهنمای توسعه T5L ASIC20220413

 • راهنمای توسعه صفحه نمایش ویدئویی دیجیتال T5L

 • پروتکل ارتباط سریال T5L_DGUSII

 • راهنمای توسعه صفحه نمایش دستورالعمل پلتفرم AIoT LCM T5L_TA

 • راهنمای توسعه مجموعه دستورالعمل T5L_TA (V2)

 • سند واسط WIFI TT-1.2.6

 • توسعه برنامه صفحه نمایش COF (T5L_DGUSII)

 • راهنمای توسعه پلت فرم سیستم عامل DWIN بر اساس CPU T5L (12.15)

 • راهنمای تنظیم Modbus برای DWIN T5L (12.15)

 • راهنمای توسعه سیستم عامل T5L DWIN

 • شماتیک هیئت ارزیابی

اندروید

 • راهنمای توسعه برای DWIN Android Screen

 • راهنمای کاربر صفحه نمایش اندروید DWIN

لینوکس

 • راهنمای کاربر صفحه نمایش لینوکس DWIN

 • راهنمای توسعه Linux Screen (سری 35).

 • راهنمای توسعه Linux Screen (سری 36).

HMI