معرفی

به عنوان مثال ADP040T050S001A را در نظر بگیرید
دستورالعمل AD شماره محصول AD=Isolation AC/DC DD=Isolation DC/DC
P بسته بندی A = آداپتور M = ماژول پرکننده رزین P = ماژول PCB
040 شماره برق 010=1W 100=10W 350=35W
T کاربرد C=T تجاری=K صنعتی=S پزشکی=محیط خشن
050 توان خروجی 033=3.3V 055=5.0V 120=12V 240=24V 11A=110V
S برچسب سفارشی S=Standard Z=Custom
001 شماره سریال محصول 001-999، شناسایی محصول مختلف در یک دسته.
A اطلاعات ارتقاء عمده AZ، اولین تولید انبوه به عنوان A ثابت شده است.